top of page
Home.jpg

Често задавани въпроси

ZERA Дом

Top
 1. Как работят системите за пречистване на вода на Zepter ™?

 2. Как се инсталират системите за филтриране на вода?

 3. Каква е цената на системите за филтриране на вода на Zepter?

 4. Ще тече ли водата от чешмата по-бавно?

 5. Как тече водата от крановете на системите за пречистване?

 6. Имате друг въпрос? Попитайте ни >>

6. Отговор номер 6

 

Категорично НЕ. Употребата на еднократни пластмасови чаши за вода не е описана в нито една от наредбите, които касаят Детските Градини, качествата на питейната вода,  пиенето на вода, сервизната посуда и нейната хигиенизация. Вменяването на задължение за употребата на еднократни пластмасови чаши в Общинските Детски Заведения е абсолютно нерегламентирано. 

 

Получихме редица сигнали от цялата страна, че инспектори на Регионалните Здравни Инспекции, при посещение на място в Детска Градина, издават устни разпоредби, лично към Директора за употреба на еднократни пластмасови чаши. Директорите се чувстват длъжни да се съобразят с устните препоръки поради непознаване на Наредбите. Досега от нито един подобен случай няма издадена писмена разпоредба. Това доказва, че  вменяването на подобно задължение е законово необосновано. 

 

При поискване на трактовка на Наредбите в писмен вид, регионалните инспектори дават отговор, че употребата на еднократни пластмасови чаши за вода „може“ да се допусне като вариант. Последното не поражда задължение.

 

Моля, прочетете и официалното Становище на Министерство на Образованието и Науката, РУО-София,  в отговор на писма на родители по проблема с еднократните пластмасови чаши.

Dom6

7. Отговор номер 7

 

Да!

Имате право да изисквате въвеждането на многократната чаша.

Когато изборът е на родителите и те заедно или през Настоятелството изберат и финансират начинанието, тогава няма никакви пречки или административни бариери за въвеждането на тази възпитателна, екологична практика.

 

Dom7

Кратък отговор: Чашите се измиват минимум веднъж дневно в края на деня, но без задължение за миене след всяка употреба. 

8. Отговор номер 8


 

 

 

Обосновка: Индивидуалните чаши за вода са изведени в отделна точка в Наредба №3 за Здравните Изисквания към Детските Градини,  където не е упомената хигиенизация и дезинфекция след всяка употреба, за разлика от останалата не-индивидуална сервизна посуда.

Изискването за хигиена по Наредба е спазено, когато чашата за многократна употреба има индивидуален и уникален символ, ползва се само от един индивид (дете), само и единствено за консумация на вода. 

 

При горните три спазени условия не е необходима хигиенизация след всяка употреба на чашата. 

Индивидуалните многократни чаши за пиене на вода за всяко едно дете следва да се хигиенизират минимум веднъж дневно. Това става в края на работния ден, когато целият инвентар от сервизна посуда по Наредба трябва да бъде хигиенизиран и подготвен за следващия ден. 

 

Становището се основава на професионален правен анализ, който взима под внимание целия спектър от Закони и Наредби на Република България, които имат пряко и непряко касателство към наболелия въпрос за това как децата в Общинските Детски Заведения да консумират здравословни количества вода, като в същото време се избегне  образуването на  нерециклируем пластмасов отпадък в особено големи размери и като се спазят образователните норми и се постигне максимално ефективно използване на делегираните бюджети:

 

Откъс от „ПРАВЕН АНАЛИЗ НА ВЪВЕЖДАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧАШИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ в контекста на проект „Свободни от пластмаса“ и Кампания "Мисия: "Аз избирам чашата за многократна употреба""

„Според нашата директорка, от ХЕИ искат чашите да се измиват след всяко отпиване. Това затруднява въвеждането на чашите за многократна употреба, тъй като лелите мият всичко на ръка. „ Д.Г, гр. София

„След като приборите и съдовете за хранене се дезинфекцират след всяко хранене, то те по презумпция следва да са за многократна употреба, а така също следва че те се използват от децата общо и без идентификация на всеки съд или прибор. 

 

Чашата за вода за всяко дете, която също е съд свързан с храненето, следва да е индивидуална за всяко дете. Очевидно тя е изключена от изискването за дезинфекция след всяка употреба, но това се отнася само, ако от чашата се консумира единствено вода. 

 

Другите напитки или течни и полутечни храни могат да се консумират от общите прибори, като за тях важи изискването за дезинфекция след всяка употреба. 

Отбеляза се, че тези изисквания са основно с цел предотвратяването на разпространението на заразни заболявания в детските градини. 

Няма принципна забрана да се въведат индивидуални съдове за всяко дете, които да бъдат ползвани за всички храни и напитки консумирани от детето. 

Това на практика ще подобри хигиенната обстановка и не е в противоречие с изискванията на съответните наредби. 

С оглед на пълнотата на изложението, трябва да отбележим че липсва принципна забрана и за ползване на съдове за еднократна употреба, поне що се отнася до индивидуалните чаши за вода. 

Този подход обаче касае единствено хигиенните изисквания и не отчита другите аспекти на проблема, в това число екологичните и икономическите фактори. 

При отчитането на тези допълнителни, но съществени фактори използването на индивидуални съдове за многократна употреба в детските градини се явява значително по обоснована и приемлива алтернатива.„

Dom8

9. Отговор номер 9

 
Не, децата не си разменят чашите.

Опитът от детските групи, където многократните чаши бяха въведени до момента,  е категоричен - всяко дете си ползва своята чаша без никакво объркване.
 

Чуйте впечатления от първо лице с  Директори на ДГ, където са приложени индивидуални чаши за вода:

Интервю и Подкаст

Употребата на лична чаша е естествено продължение на навика за употреба на други лични вещи в детската градина – лични пантофи, лична пижама, личен гребен. Децата познават този модел на употреба, безпогрешно разпознават и употребяват само собствените си принадлежности.
 

В допълнение:

 • в цяла Европа свят е установена добра практика за употреба на многократни чаши за пиене на вода от децата в детските градини. Навсякъде децата се справят отлично.

 • По време на специално проведени срещи с  детски педагози и психолози вкл. и СОП специалисти. специалисти по Валдорфова и Монтесори педагогика , , професионалистите в работа с деца потвърдиха, че многократният модел работи, има начин да бъде въведен и всички деца отлично се справят с него.

 • Опитът на специалистите, въвели  ToyBox проекта в България също е позитивен. Проектът , координиран от проф. Йотова, е свързан с пиенето на достатъчни количества вода и здравословно хранене в ранна детска възраст.   
  В рамките на този проект, участващите детски градини, са използвали само чаши за многократна употреба.
  Определена е здравословна норма за прием на вода в границите между 0.8 – 1,0 л. която се разпределя в около 10 порции на ден. Многократната чаша и приветливо оформения кът за вода стимулират изграждането на така важния здравословен  навик за хидратация през целия ден.

cups
cups
mugs
Dom9

10. Отговор номер 10

Текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание

Текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст - описание, текст -

Dom10
bottom of page