top of page

Чиста Вода. Чист Въздух.Чиста Земя.

Трябва да ги запазим. Трябва да останат за нас и след нас.

Помагаме това да се случи  като предлагаме на хората и на бизнеса промяна в начина и темповете, с които консумираме. Първата стъпка са готови решения за това как да спрем образуването на отпадъци от еднократна пластмаса, която разрушава екосистемите във всеки кът на Планетата. 

bottom of page