top of page
cup_long.jpg

Често задавани въпроси

ZERA Деца

Top
 1. Задължително ли е да се използват еднократни пластмасови чаши в Детските Градини?

 2. Имаме ли право да изберем чашата за многократна употреба?

 3. Как и по колко пъти се мият индивидуалните чаши за вода?

 4. Децата разменят ли си чашите?

 5. По колко индивидуални чаши за пиене на вода са необходими за всяко дете в група?

 6. Kъде и как се поставят чашите? Колко място заемат?

 7. Как да убедя останалите родители, учители? Вие как успяхте?

 8. Има ли детски градини, където вече са приложени чашите? Какво се случи там?

 9. Как се правят поръчките?

 10. Колко струват чашите?

 11. Кой плаща/купува многократните чаши? Как?

 12. Какво мислят институциите по въпроса с изхвърлянето на пластмаса?

 13. Каква е Нормативната Уредба за детските градини, свързана с  пиенето на вода, чашите и тяхното измиване?

 14. В нашата Детска Градина , инспектор на Регионална Здравна Инспекция е поискал задължителна употреба на еднократни пластмасови чаши за пиене на вода. Къде да подадем оплакване?

 15. Защо употребата на пластмасовата чаша в Детската Градина е толкова голям проблем?

 16. Не може ли просто да сложим контейнери за разделно събиране на отпадъците от еднократни пластмасови чаши?

 17. Защо хартиените еднократни чаши не са решение на проблема?

 18. Къде мога да науча повече за проблема с пластмасата за еднократна употреба?

1. Задължително ли е да се използват еднократни пластмасови чаши от децата в Детските Градини?

 

Категорично НЕ. Употребата на еднократни пластмасови чаши за вода не е описана в нито една от наредбите, които касаят Детските Градини, качествата на питейната вода,  пиенето на вода, сервизната посуда и нейната хигиенизация. Вменяването на задължение за употребата на еднократни пластмасови чаши в Общинските Детски Заведения е абсолютно нерегламентирано. 

 

Получихме редица сигнали от цялата страна, че инспектори на Регионалните Здравни Инспекции, при посещение на място в Детска Градина, издават устни разпоредби, лично към Директора за употреба на еднократни пластмасови чаши. Директорите се чувстват длъжни да се съобразят с устните препоръки поради непознаване на Наредбите. Досега в нито един подобен случай няма издадена писмена разпоредба. Това доказва, че  вменяването на подобно задължение е законово необосновано. 

 

При поискване на трактовка на Наредбите в писмен вид, регионалните инспектори дават отговор, че употребата на еднократни пластмасови чаши за вода „може“ да се допусне като вариант. Последното не поражда задължение.

 

Моля, прочетете и официалното Становище на Министерство на Образованието и Науката, РУО-София,  в отговор на писма на родители по проблема с еднократните пластмасови чаши.

Kids_one

2. Имаме ли право да изберем чашата за многократна употреба?

 

Да!

Имате право да изисквате въвеждането на многократната чаша.

Когато изборът е на родителите и те заедно или през Настоятелството изберат и финансират начинанието, тогава няма никакви пречки или административни бариери за въвеждането на тази възпитателна, екологична практика.

 

Kids_2

Кратък отговор: Чашите се измиват минимум веднъж дневно в края на деня, но без задължение за миене след всяка употреба. 

3. Как и по колко пъти се мият индивидуалните чаши за вода?


 

 

 

Обосновка: Индивидуалните чаши за вода са изведени в отделна точка в Наредба №3 за Здравните Изисквания към Детските Градини,  където не е упомената хигиенизация и дезинфекция след всяка употреба, за разлика от останалата не-индивидуална сервизна посуда.

Изискването за хигиена по Наредба е спазено, когато чашата за многократна употреба има индивидуален и уникален символ, ползва се само от един индивид (дете), само и единствено за консумация на вода. 

 

При горните три спазени условия не е необходима хигиенизация след всяка употреба на чашата. 

Индивидуалните многократни чаши за пиене на вода за всяко едно дете следва да се хигиенизират минимум веднъж дневно. Това става в края на работния ден, когато целият инвентар от сервизна посуда по Наредба трябва да бъде хигиенизиран и подготвен за следващия ден. 

 

Становището се основава на професионален правен анализ, който взима под внимание целия спектър от Закони и Наредби на Република България, които имат пряко и непряко касателство към наболелия въпрос за това как децата в Общинските Детски Заведения да консумират здравословни количества вода, като в същото време се избегне  образуването на  нерециклируем пластмасов отпадък в особено големи размери и като се спазят образователните норми и се постигне максимално ефективно използване на делегираните бюджети:

 

Откъс от „ПРАВЕН АНАЛИЗ НА ВЪВЕЖДАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧАШИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ в контекста на проект „Свободни от пластмаса“ и Кампания "Мисия: "Аз избирам чашата за многократна употреба""

„Според нашата директорка, от ХЕИ искат чашите да се измиват след всяко отпиване. Това затруднява въвеждането на чашите за многократна употреба, тъй като лелите мият всичко на ръка. „ Д.Г, гр. София

„След като приборите и съдовете за хранене се дезинфекцират след всяко хранене, то те по презумпция следва да са за многократна употреба, а така също следва че те се използват от децата общо и без идентификация на всеки съд или прибор. 

 

Чашата за вода за всяко дете, която също е съд свързан с храненето, следва да е индивидуална за всяко дете. Очевидно тя е изключена от изискването за дезинфекция след всяка употреба, но това се отнася само, ако от чашата се консумира единствено вода. 

 

Другите напитки или течни и полутечни храни могат да се консумират от общите прибори, като за тях важи изискването за дезинфекция след всяка употреба. 

Отбеляза се, че тези изисквания са основно с цел предотвратяването на разпространението на заразни заболявания в детските градини. 

Няма принципна забрана да се въведат индивидуални съдове за всяко дете, които да бъдат ползвани за всички храни и напитки консумирани от детето. 

Това на практика ще подобри хигиенната обстановка и не е в противоречие с изискванията на съответните наредби. 

С оглед на пълнотата на изложението, трябва да отбележим че липсва принципна забрана и за ползване на съдове за еднократна употреба, поне що се отнася до индивидуалните чаши за вода. 

Този подход обаче касае единствено хигиенните изисквания и не отчита другите аспекти на проблема, в това число екологичните и икономическите фактори. 

При отчитането на тези допълнителни, но съществени фактори използването на индивидуални съдове за многократна употреба в детските градини се явява значително по обоснована и приемлива алтернатива.„

Kids3

4. Децата разменят ли си чашите?

 
Не, децата не си разменят чашите.

Опитът от детските групи, където многократните чаши бяха въведени до момента,  е категоричен - всяко дете си ползва своята чаша без никакво объркване.
 

Чуйте впечатления от първо лице с  Директори на ДГ, където са приложени индивидуални чаши за вода:

Интервю и Подкаст

Употребата на лична чаша е естествено продължение на навика за употреба на други лични вещи в детската градина – лични пантофи, лична пижама, личен гребен. Децата познават този модел на употреба, безпогрешно разпознават и употребяват само собствените си принадлежности.
 

В допълнение:

 • в цяла Европа  е установена добра практика за употреба на многократни чаши за пиене на вода от децата в детските градини. Навсякъде децата се справят отлично.

 • По време на специално проведени срещи с  детски педагози и психолози вкл. и СОП специалисти, специалисти по Валдорфова и Монтесори педагогика , , професионалистите в работа с деца потвърдиха, че многократният модел работи, има начин да бъде въведен и всички деца отлично се справят с него.

 • Опитът на специалистите, въвели  ToyBox проекта в България също е позитивен. Проектът , координиран от проф. Йотова, е свързан с пиенето на достатъчни количества вода и здравословно хранене в ранна детска възраст.   
  В рамките на този проект, участващите детски градини, са използвали само чаши за многократна употреба.
  Определена е здравословна норма за прием на вода в границите между 0.8 – 1,0 л. която се разпределя в около 10 порции на ден. Многократната чаша и приветливо оформения кът за вода стимулират изграждането на така важния здравословен  навик за хидратация през целия ден.

cups
cups
mugs
Kids4

5. По колко индивидуални чаши за пиене на вода са необходими за всяко дете в група?

Когато чашата има уникален символ за всяко дете в групата -  по ЕДНА чаша на дете е напълно достатъчна. Индивидуализираната чаша става личната чаша на детето Х, от което пие само и единствено детето Х, за целия си престой в детската градина.

Въпросът за това по колко чаши са необходими,  често възниква заради „препоръки“ от страна на инспектори от РЗИ  чашите да бъдат хигиенизирани след всяка употреба.  Моля, вижте отговор на въпрос: 2„По колко пъти на ден трябва да се мият индивидуалните чаши за вода?“

 

Когато чашата няма индивидуален символ и нищо не я различава от останалите, тогава чашата е част от общата сервизна посуда и следва да се хигиенизира след всяка употреба, както е посочено в Наредба №3 за Здравните Изисквания към Детските Градини.

Има детски градини, в които децата пият вода от обикновени метални чаши без индивидуален символ. Пиенето протича по следния начин: за всяко отпиване на вода детето взима нова чаша, след което чашата се изхвърля в контейнер за употребени чаши. Отговорният персонал се грижи за непрекъснатото хигиенизиране на тези чаши и връщането им обратно в употреба.

Тази практика има много негативни последствия:

 • Необходимо е да се закупят голям брой чаши (от 3 до 5 бр. за всяко дете), което е много скъпо и се налага да се изберат евтини чаши, често пъти внос от Китай, които нямат описание за състава на метала.

 • Непрекъснатото миене на чаши създава огромен обем от допълнителна работа, за което Детската Градина няма човешки ресурс.

 • Значително покачване на разходи за ток и вода, заради което не достигат средства за учебни материали и др. основни за целите на детската градина.

 • Децата не се насърчават да пият вода и не консумират достатъчно вода, което дългосрочно уврежда здравето и здравословните им навици

 • Децата отново се учат да изхвърлят, вместо да се погрижат за собствената си вещ, да подредят, да върнат на място.

 

Непосилните ресурси, необходими за закупуването на много на брой метални чаши за пиене на вода и непрекъснатото им хигиенизиране след всяка глътка вода , е дълбоката причина за въвеждането на еднократните пластмасови чаши в държавните детски градини през последните 7-8 години.

Именно затова ОЦОСУР препоръчва употребата на индивидуални чаши за вода за всяко едно дете.

Kids5
bottom of page