top of page
cup_long.jpg

Често задавани въпроси

ZERA Деца

Top
 1. Задължително ли е да се използват еднократни пластмасови чаши в Детските Градини?

 2. Имаме ли право да изберем чашата за многократна употреба?

 3. Как и по колко пъти се мият индивидуалните чаши за вода?

 4. Децата разменят ли си чашите?

 5. По колко индивидуални чаши за пиене на вода са необходими за всяко дете в група?

 6. Kъде и как се поставят чашите? Колко място заемат?

 7. Как да убедя останалите родители, учители? Вие как успяхте?

 8. Има ли детски градини, където вече са приложени чашите? Какво се случи там?

 9. Как се правят поръчките?

 10. Колко струват чашите?

 11. Кой плаща/купува многократните чаши? Как?

 12. Какво мислят институциите по въпроса с изхвърлянето на пластмаса?

 13. Каква е Нормативната Уредба за детските градини, свързана с  пиенето на вода, чашите и тяхното измиване?

 14. В нашата Детска Градина , инспектор на Регионална Здравна Инспекция е поискал задължителна употреба на еднократни пластмасови чаши за пиене на вода. Къде да подадем оплакване?

 15. Защо употребата на пластмасовата чаша в Детската Градина е толкова голям проблем?

 16. Не може ли просто да сложим контейнери за разделно събиране на отпадъците от еднократни пластмасови чаши?

 17. Защо хартиените еднократни чаши не са решение на проблема?

 18. Къде мога да науча повече за проблема с пластмасата за еднократна употреба?

11. Кой плаща/купува многократните чаши? Как?

 

Индивидуалната чаша за многократна употреба е два пъти по-евтина от сумата на общия брой еднократни чаши, които ще бъдат изхвърлени за една година от едно дете и безплатна за всяка следваща година на употреба след въвеждането и.

Всеки родител плаща по минимум 25-30 лв за еднократни пластмасови чаши за вода всяка година за всяко дете. Това става или със знанието на родителя – когато от родителите се изисква да зареждат редовно този консуматив или без знание на родителя  – когато чашите се финансират от бюджета на детската градина. Платецът е един и същ – данъкоплатецът, родителят. Губят и родители, и деца.

Въпреки това, финансирането за закупуване на многократни чаши е тема на сложен разговор, може би защото сумата от 12-15 лв. трябва да се събере еднократно и наведнъж.

Изреждаме много различни практики за финансиране,  които сме срещали в общуването ни с Детски Градини:

 • Родителите в една или няколко групи деца решават да прекратят употребата на еднократни пластмасови чаши. Сами финансират закупуването на чаши и ги въвеждат в групите.

 • Директори на ДГ въвеждат чаши за многократна употреба, където финансирането е от бюджета на детската градина.

 • Директори се обръщат към Настоятелството за подкрепа за финансиране. Настоятелството финансира със събрани от родителите средства (специално за целта или в комбиниран вариант с някакъв бюджетен излишък).

 • Учители, родители, директори  – намират спонсор, който да финансира закупуването на чашите за детските градини.

 • Кметът на населеното място – отпуска средства за осигуряването на индивидуални многократни чаши.

 • Коледа, Нова Година и др. празници – бюджетите за подаръци за децата се използват за подарък-чаша за всяко дете: Така подаръците хем са еднакви (чаши), хем различни (с индивидуален символ или комбинация символ+име), хем са практични и екологични (използват се през всички години от престоя на детето).

 • Учители започват инициативата и организират събирането на определена сума от родителите.

Kids11

12. Какво мислят институциите по въпроса с изхвърлянето на пластмаса?

 

По повод проблема с изхвърлянето на 1 000 000 еднократни пластмасови чаши всеки учебен ден в общинските детски градини , още през 2017 г., четири поредни писма бяха изпратени от алианса на най-големите еко организации в страната към Министерството на Околната Среда и Водите. Писмата не получиха никакъв отговор. 

До момента организация ОЦОСУР получи близо 10 сигнали от цялата страна, че инспектори на РЗИ към Министерство на Здравеопазването издават устни препоръки  за употребата на еднократни пластмасови чаши с аргументи за хигиена. При запитване тези препоръки да бъдат предоставени в писмен вид, официалният отговор е, че употребата на еднократни пластмасови чаши не е задължителна.  

Според юридическия анализ, поръчан специално по темата за пластмасовите чаши в общинските детски  градини, употребата на еднократна пластмасова чаша за пиене на вода не е регламентирано в нито един закон или наредба, касаещ консумацията на вода и хигиенните изисквания. 

Според официалните документи на Европейската Комисия , депонирането и изгарянето на нерециклируемия пластмасов отпадък (какъвто е пластмасовата чаша),   освобождава токсини в околната среда, което създава пряка заплаха за здравето на всички граждани.

Моля, пишете ни, когато получите отказ за въвеждането на многократна чаша с аргумент, че Регионална Здравна Инспекция го изисква.   

Kids12

13. Каква е Нормативната Уредба за детските градини, свързана с  пиенето на вода, чашите и тяхното измиване?

 

В детските заведения задължително се използват индивидуални чаши за вода за всяко дете. В нормативната уредба няма разпоредба, задължаваща директорите на детски заведения да използват пластмасови чаши за еднократна употреба според:

 

 Вижте още за правния анализ за чашите за пиене на вода в детската градина.

Kids13

14. В нашата Детска Градина , инспектор на Регионална Здравна Инспекция е поискал задължителна употреба на еднократни пластмасови чаши за пиене на вода. Къде да подадем оплакване?

Изискайте писмен отговор за това „изискване“ или „препоръка“.  Във всички подобно случаи до момента не е имало писмена следа от съответното устно изискване или препоръка, наложена от инспектори на РЗИ.

При всички случаи, пишете ни, за да сме информирани за случващото се в общинските детски градини в страната.

 

Задължението за използване на еднократни чаши за пиене на вода в Детските Градини от страна на МЗ, РЗИ или друга институция, е неправомерно.   

 

Препоръката за употреба на еднократна пластмасова чаша противоречи на държавните образователни стандарти, на интереса на децата да пият достатъчно вода без това да влиза в конфликт с бюджетите на детската градина, на здравето на децата в дългосрочен план заради последствията от пластмасовия отпадък върху човешкото здраве.

Kids14

15. Защо употребата на пластмасовата чаша в Детската Градина е толкова голям проблем?

Употребата на еднократни пластмасови чаши в детските заведения приучава децата на нецивилизовано поведение, което за цял живот ще претъпи усещането им за гражданска отговорност и уважение към основните ресурси, които толкова откровено пазим - чиста земя, чиста вода, чист въздух.

Всяка една детска група от 30 деца използва между  150 – 300 чашки на ден и това струва годишно на българския данъкоплатец минимум 6 (шест)  милиона  лв.

Вижте повече за проблема в официалната страница на Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ към Обществен Център по Околна Среда и Устойчиво Развитие – Варна. 

 

Промяната ще се случи, ако я направим с гражданска инициатива като Вашата. За това Ви поздравяваме за мотивацията и ви подкрепяме.

Kids15
bottom of page