top of page

Първо място в конкурс на фондация Обединени Идеи за България

Проектът за градско компостиране на екип „Шепа Тор“ с участието на ZERA спечели първа награда в Програмата за млади предприемачи „Идеите – това сме ние“ на Обединени Идеи за България.


Екипът "ШепаТор"

Финалните презентации в конкурса и церемонията по награждаването се проведоха на 6.09.2016 г. в Аулата на Софийския университет. Конкурсът събра запозна младите хора с принципите на социалното предприемачество и предложи платформа за развитие на идеи, които дават конкретни решения на проблеми в полза на обществото в България.


ZERA Сабина Максимова първа награда в направление Синя Икономика с екип ШепаТор
Журито на Конкурс 2016 в състав: Павел Панайотов – директор „Програми за предприемачество“ в Център „Ринкър“; Марина Стефанова – Мениджър устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност, Контур Глобал Марица Изток 3; Саша Безуханова – председател и основател на MoveBG; Диана Найденова – председател на ОИБ.

Екип "Шепа Тор" се сработи отлично в направление "Синя Икономика", за да стигне до концепция за това как може да бъде оползотворен зеленият отпадък от треви, листа и клони, образуван от градските паркове и градини; как и къде да бъде създаден компост; как да се използва като ценен и екологичен ресурс, вместо да бъде депониран.Първа награда за екип "ШепаТор" с участието на ZERA

Обединени Идеи за България

Обединени идеи за България е неправителствена организация, която насърчава социалната ангажираност и реализирането на граждански проекти.

Организацията е създадена от мотивирани млади българи и е официално регистрирана като сдружение с нестопанска цел. В качеството си на международна мрежа от българи и идейна общност Обединени идеи за България (ОИБ) набира предложения за решения на предизвикателствата, пред които е поставена България.27 views0 comments

Comments


bottom of page